Wysłuchanie kandydata na stanowisko dyrektora wykonawczego EFSA cz.II EFSAKlonowanie a normy żywieniowe w państwach członkowskich (GMO)

EFSA na wiele sposób się współpracuje z państwami członkowskimi. Według przeprowadzonych badań nie dostrzega się różnicy między mięsem ze sklonowanych zwierząt a hodowlanymi. Największym problemem jest różnica kulturowa. Ścisła współpraca z innymi organizacjami umożliwia śledzenie rozwoju nauki oraz wyników badań dotyczących GMO.

Wprowadzenie zmian

EFSA planuje wprowadzenie opłat za przygotowanie raportów. Branża rolno – spożywcza jest największą branżą w Unii Europejskiej. W przeciągu najbliższych 5 lat potrzeba będzie zwiększenia budżetu, by móc przygotowywać kolejne raporty.

Bezpieczeństwo żywnościowe

Podczas dokonywania oceny ryzyka, podaje się wiele wytycznych. Dzięki pracy ekspertów, można włączyć wiele elementów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Mandat EFSY różni się od mandatu w kwestiach krajowych. Aby praca była rzetelna, potrzeba jest kompetencji krajowych. Prowadzone są także warsztaty, podczas których nastąpi wymiana poglądów, by móc lepiej zrozumieć zagadnienia oraz problemy występujące w poszczególnych państwach. Istnieje także bliska współpraca z Komisją Europejską, która pomaga wytyczyć priorytety pracy.

Zagwarantowanie dopływu młodych naukowców w sprawie GMO

Sytuacja jest bardzo trudna, jest szeroki zakres zadań. Najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz zdrowie zwierząt. Udoskonalono wiele działań, dzięki którym ułatwiono prace EFSY z państwami członkowskimi. Potrzebne jest również wsparcie Parlamentu Europejskiego.