Wysłuchanie kandydata na stanowisko dyrektora wykonawczego EFSA czI EFSAPoruszono kwestie

- eurobarometru

- źródeł informacji (2/3 obywateli ufa agencjom)

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że EFSA oceniana jest bardzo pozytywnie, jako niezależna organizacja. Buduje synergię miedzy krajami. Znaczny wzrost zleceń wskazuje na zaufanie, jakim się obdarza się EFSĘ. Podczas ostatniej kadencji udało się zmniejszyć ryzyko i rozpowszechnianie się chorób takich jak: salmonella czy BSF. Od 2007 roku EFSA zwiększyła wydajność swojej pracy, ze względu na liczbę zapytań. W 2007 otrzymano 200 zapytań, a w 2009 – 900 zapytań.

EFSA - dbanie o bezpieczeństwo żywności

EFSA – dbanie o bezpieczeństwo żywności

Wzrost wydajności udało się osiągnąć dzięki wsparciu i zaangażowaniu zespołu. Zmiany w przepisach nastąpiły od 2002. Charakter ewaluował również w przepisach branżowych.

Zagrożenia dla środowiska naturalnego spowodowały zmiany przepisów jak również ocenę skuteczności działania EFSY. Najważniejsze zagadnienia dotyczyły:

- zdrowia publicznego;

- wsparcie programu Europa 2020;

Najlepszym rozwiązaniem jest system. Potrzeba pomocy państw członkowskich – wzrost synergii miedzy EFSA i innymi krajami. Strategia komunikacyjna 2010-2013 powinna opierać się na strategii wydajności. Państwa członkowskie oczekują dostarczenia głównych informacji i analiz. Niezależność EFSY opiera się na 6 najważniejszych filarach.

Zasada ostrożności oraz podwyższenie zaufania do naukowców pracujących w EFSA

Jakość pracy jest wymogiem najważniejszym. Praca ograniczona jest do naukowej oceny ryzyka. Nie można naruszyć dwóch rozdziałów w sprawie rozdzielności. Współpraca z ekspertami z zewnątrz umożliwia dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. Konflikt interesów Najważniejszym zagadnieniem jest ustalenie kwestii związanej z definicją interesów, która za każdym razem jest unowocześniana. Podjęte zostały kroki, dzięki którym zmniejsza się ryzyko tych konfliktów. Wykluczenie rzeczoznawcy z konkretnego zagadnienia jest powszechnym zjawiskiem.