Wymiana poglądów na temat funkcjonowania stosowanego przez EFSA systemu zezwoleń dotyczących oświadczeń zdrowotnych cz.I EFSAEFSA: Pojawiły się obawy w kwestii funkcjonowania systemu informacji o wpływie na  zdrowie. Zgodnie z rozporządzeniem z 2006 roku zakres tego rozporządzenia jest taki aby  zapewnić skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego jednocześnie zapewniając wysoki  poziom ochrony konsumenta. Do EFSA wpłynęło w roku 2008 ponad 4600 informacji, które  pochodziły z 10000 informacji o wpływie na zdrowie wprowadzone przez państwa  członkowskie. Podczas kolejnych 4 lat EFSA zatwierdziła ponad 2800 roszczeń na mocy  artykułu 31. Wiele opinii naukowych zostało opublikowanych pod agendą EFSY. Kwestia  art.13 czyli nowo wypracowane dowody naukowe oraz art.14 czyli sprawa zmniejszenia  zagrożenia chorobami oraz rozwój dzieci też można było zauważyć wzmożone  zainteresowanie – ponad 470 wniosków. Z tej liczby wniosków 46 % roszczeń zostało przez  EFSA zatwierdzonych a 40 % zostało wycofanych przez wnioskodawców.   W kwestii probiotyków i ich informacje naukowe to kryteria naukowe, które zostały  wykorzystane w ocenie są takie same jak przy wszystkich innych informacjach o wpływie na  zdrowie. Nie były one objęte szczególną starannością. EFSA oceniła ponad 300 probiotyków.  Problem w przypadku informacji o probiotykach polegał najbardziej na tym,   że wykorzystywane szczepy, były zbyt słabo scharakteryzowane, dlatego odrzucano wnioski  o umieszczenie informacji o ich wpływie na zdrowie.

Komisja: Roszczenia mają opierać się na ogólnie przyjętych dowodach naukowych a ocena  ma być prowadzona według najwyższych możliwych norm. Komisja uważa, że działalność  EFSA jest zgodna z mandatem i trzyma się ona przepisów. EFSA wykonała ogromną pracę.  Rozporządzenie jest w pełni przez Agencję EFSA realizowane.

P.Ayuso: Działalność EFSA jest całkowicie skuteczna i przejrzysta. Mamy tu do czynienia z  bardzo wysokim poziomem ocen naukowych. Mimo, że złożono bardzo dużo wniosków to z  niektórymi z nich się nie rozprawiono. Pojawiają się problemy, na które napotykają  producenci.